NIEUWS

Van het bestuur

Het mooiste nieuws in deze nieuwsbrief is wel dat dit de eerste nieuwsbrief is vanuit onze stichting Voor elkaar met elkaar en dat wij na deze nieuwsbrief u 1 maal per kwartaal op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen binnen onze stichting.

Stukje geschiedenis

Onze stichting die in mei 2018 is opgericht en als doel heeft een kleinschalig, levensloopbestendig woonhuis in het Westland te realiseren voor kinderen/jong volwassenen met een verstandelijke en evt. andere beperking. Onze kinderen.

In maart 2018 heeft de gemeente Westland en Wonen Wateringen een intentieovereenkomst getekend waarmee een start gemaakt wordt met een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de Aloysiusschool in Monster. Gekeken wordt naar de mogelijkheid hier levensloopbestendige zorgwoningen in te realiseren voor onze doelgroep. Onze wooninitiatief zal bestaan uit twee groepen van 6 kinderen.

Waar staan we nu?

Wij als stichting hebben er alle vertrouwen in dat dit haalbaarheidsonderzoek tot een positief besluit zal komen en we hopen daar na de vakantie periode meer over te horen.

Binnen onze stichting zijn we gestart met contactmiddagen waar er nu 4 van zijn geweest. Deze middagen zijn voor de kinderen bedoeld om in contact te komen met elkaar tijdens een gezellige/creatieve activiteit en een band op te bouwen. Ouders buigen zich over het werk dat voor hun ligt en verdelen de taken zoals het bedenken van acties. Een aantal acties worden al benoemd in deze nieuwsbrief.

Wij hopen dat u met ons mee gaat op reis om dit mooie doel tot een goed einde te brengen.

Contactmiddagen

Met plezier naar de contactmiddagen

Om de 6 weken wordt er met de stichting een contactmiddag gehouden op Woutershof in Monster. Inmiddels zijn er 4 middagen geweest en gaan de kinderen met veel plezier naar de middagen toe waar door drie moeders altijd gezorgd wordt voor een leuke activiteit. De laatste keer werden de kinderen door Yvonne meegenomen op een muzikale reis en hebben hiervan genoten.

Nu is er een zomerstop en kijken we alweer uit naar 7 september. Dan zullen we elkaar weer zien.

Bonte Haas loop

Bonte haas loop zet zich in voor VEME

Jaarlijks organiseert een van de hardloopgroepen van de Westlandse atletiekvereniging Olympus’70 zowel in december als in januari een hardloop- en wandelevenement: De bonte haas loop. Opbrengst van deze twee loopjes gaat altijd naar een goed doel en de laatste jaren is dat steeds een Westlands doel geweest. De tante van Nienke, een van de initiatiefnemers van de Bonte haas loop, heeft voor komend jaar Stichting VEME voorgesteld als goed doel. Na een enthousiasmerende presentatie van Martin (de vader van Nienke) voor de leden van de hardloopgroep, was snel besloten dat er inderdaad gelopen gaat worden voor Stichting VEME!

In de aanloop naar de Bonte haas loop verkoopt café De Bonte Haas, startlocatie voor de loopjes, een half jaar lang ‘charity water’. De opbrengst van de karaffen water schenken zij in navolging van de Bonte haas loop ook aan Stichting VEME en dit bedrag wordt opgeteld bij het eindbedrag van de Bonte haas loop in januari 2020 aan Stichting VEME overhandigd.

Meer informatie over de Bonte haas loop kun je vinden op www.bontehaasloop.nl. Loop allemaal gezellig mee op zondag 15 december en/of zondag 12 januari!
Theater voor een Thuis

‘Theater voor een Thuis’

Op 13, 14, 28 en 29 september zal het toneelstuk AU van J. Bernlef worden gespeeld.

Stelt u zich vier vrouwen voor die elkaar na een veertiendaags vakantieverblijf op Texel goed hebben leren kennen. Zij wachten op de boot die hen naar het vasteland terug zal brengen. Op de dijk, in het zonnetje, met alleen het geluid van de meeuwen, ontstaat een machtsstrijd die zich eerst in woorden, maar later ook in daden afspeelt.

De opbrengst van de totale kaartverkoop komt ten goede van stichting Voor elkaar met elkaar.

Stichting Voor elkaar met elkaar heeft als doel een kleinschalig wooninitiatief te realiseren in het Westland voor kinderen met een verstandelijke en evt. andere beperking.                                             

Wij, de ouders van stichting VeMe, danken Theatergroep Het Wilde Westen dat zij hun Theaterloods belangeloos ter beschikking stellen en alle mensen die mee werken om AU te kunnen spelen. Met zoveel enthousiaste mensen om ons heen gaan we het Met Elkaar Voor Elkaar krijgen!


Reserveren:

Peter Luiten:             070-3687146

Annemiek Verroen:         06-48246291

Email: reserveren @TGhetwildewesten.nl

www.tghetwildewesten.nl

www.stichtingveme.nl


Entree: € 15,00 volwassenen

€ 7,50 Jeugd t/m 15 jaar


Derde contactmiddag "Spelletjesmiddag"

Opnieuw de zon. Opnieuw een gezellige middag op Woutershof. Dit keer was er voor de kinderen de gelegenheid om mee te doen aan allerlei spelletjes. Aan het einde van de middag ontvingen zij ieder een echt spel-diploma.