NIEUWS

Screening


De kop is eraf. Vandaag is het eerste gesprek geweest voor de screening. Aan hand van een vragenlijst die eerder door de ouders is ingevuld wordt het gesprek gevoerd en krijgt de zorgaanbieder een beeld van de toekomstige bewoner. Super belangrijk om hier goed naar te kijken want met elkaar moeten de bewoners straks hun nieuwe huis als een warm en veilig "Thuis" gaan ervaren. Ook zullen in de nabije toekomst contactmiddagen georganiseert worden waarin de kinderen gezamenlijk onder begeleiding van een medewerker van Ipse en enkele PGBers een gezellige activiteit zullen ondernemen en de ouders de koppen bij elkaar zullen steken om e.e.a. door te spreken.


Lees meer

Opbrengst collecte HandicapNL

In de week van 24 t/m 29 september hebben wij met een grote groep mensen mogen collecteren voor HandicapnNL. Dit heeft geresulteerd in een mooie opbrengst van € 1814,45 voor stichting Voor elkaar Met elkaar. Binnenkort mag stichting VEME een cheque in ontvangst nemen van HandicapNL. Wij willen alle lopers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. TOP

Lees meer

Bijdrage NSGK

Stichting Voor elkaar Met elkaar heeft het mooie bedrag van € 2500,00 mogen ontvangen van de NSGK voor het inrichten van de gezamenlijke woonruimtes in het toekomstige woonhuis van onze kinderen. Mede door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt ons ouderinitiatief tot een mooi woonproject te realiseren.

Lees meer

Collecte HandicapNL

Om een mooi huis te realiseren ten behoeve van onze kinderen met een meervoudige beperking is heel veel nodig. Een van deze benodigdheden is geld voor het inrichten van ons huis. HandicapNL geeft ons de kans om geld in te zamelen. Daar zijn we erg blij mee.

In de week van 24 t/m 29 september gaan wij voor HandicapNL collecteren in Monster. De helft van de opbrengst hiervan gaat naar stichting VEME, hoe mooi is dat!

Wij halen de schoenen alvast uit het vet.

Zou u ook een steentje willen bijdragen aan onze droom en mee willen lopen in de week van 24 t/m 29 september, mail dan naar stichtingveme@gmail.com! Wij gaan voor een mooie opbrengst.

Lees meer

NIEUWE AANMELDINGEN

Na de presentatie op 17 mei 2018 hebben zich drie nieuwe ouder echtparen bij ons aangemeld. Inmiddels zijn de oudergesprekken geweest die fijn en gezellig verlopen zijn.

Zondag 26 augustus hebben we met elkaar een gezellige middag beleefd. Onder het genot van een lekker kop koffie met eigen gemaakte appeltaart was het fijn om met elkaar te babbelen en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. De kinderen zitten op hun tablet en snoepen van het lekkers mee. Ook de uitslagen van Feynoord worden nauwlettend in de gaten gehouden want het favoriete clubje van Glenn moet natuurlijk wel winnen.

In november zullen er gesprekken plaats vinden tussen de ouders en een medewerker van Ipse de Bruggen en wordt er op een proffesionele manier gekeken of er bij onze kinderen een goede match is.

Lees meer