Introductie

 

Wat als je de meest dierbare persoon in je leven moet overdragen aan de zorg van anderen? Wat als die zorg in de toekomst niet minder maar alleen maar meer zal worden en de afhankelijkheid groter? Dan kijk je naar bestaande voorzieningen en instellingen. Natuurlijk. Maar wat als de wachtlijsten vaak jarenlang zijn. En als je voor jouw kind een andere mogelijkheid zoekt, kleinschaliger, persoonlijker? Dan moet je als ouder misschien nieuwe wegen inslaan. Wegen waar je aanvankelijk dacht ze nooit te bewandelen, maar die je opgaat als je weet dat die zullen leiden naar datgene wat je wilt voor je gehandicapte kind. Dan richt je samen met andere ouders een stichting op en ontwikkel je een kleinschalig woon- en zorginitiatief voor meervoudig gehandicapte kinderen: Stichting Voor elkaar Met elkaar.

In 2018 is de stichting VEME opgericht, zijn statuten vastgelegd en is er een bestuur samengesteld bestaande uit 3 personen.

'Voor elkaar Met elkaar' (VEME) is niet zomaar gekozen als naam van onze stichting. Wij zijn een groep ouders die de handen ineen hebben geslagen en ernaar streven om onze kinderen met een verstandelijke en eventueel andere beperking een veilig en levensloopbestendig thuis te bieden. Dit willen wij realiseren door samen te werken met de gemeente Westland, woningbouwcorporatie Wonen Wateringen, een zorgaanbieder, maar vooral met de ouders, broers/ zussen én andere betrokkenen bij de bewoners. Met elkaar gaan wij een prachtig wooninitiatief realiseren, voor onze kinderen. Een zorg/ woonproject in de gemeente Westland en de plaats Monster.

De inzet is te komen tot een groep met maximaal 14 bewoners met een verstandelijke en eventueel een andere beperking.

Er is actieve ouderparticipatie en regelmatig vinden er bijeenkomsten plaats met toekomstige bewoners. Door de gemeente Westland is het terrein van de voormalige Aloyisiusschool in Monster aangegeven als toekomstige locatie. Hier zou de woning kunnen worden gerealiseerd in combinatie met andere zorgwoningen. Door Wonen Wateringen is aangegeven dat zij het nog te ontwikkelen pand willen realiseren en verhuren aan de toekomstige bewoners. Na de nodige vertraging door o.a. bezwarenprocedures is medio 2023 een plan opgesteld dat voor alle partijen haalbaar lijkt en wordt gestreefd naar oplevering van de woning eind 2025. Dit is nog onder voorbehoud van tijdige aanpassing  van het bestemmingsplan en goedkeuring van de omgevingsvergunning. Voor deze stappen is ook actieve participatie van de buurtbewoners voorzien.

We verwelkomen iedereen die met ons mee wil gaan op deze boeiende reis op weg naar een prachtige woning voor onze kinderen.

U kunt ons steunen door een gift te doen via onderstaande QR code. U wordt dan verbonden met uw bank-app. Standaard is een bedrag van €5 ingesteld maar dat kunt u eenvoudig verhogen door en ander bedrag in te vullen.