NIEUWS

Donatie stichting "Habbekrats"

Donatie stichting “Habbekrats” door Wim Hanemaaijer

Op 5 oktober jl. heeft onze Stichting VEME een cheque van 2.500 euro ontvangen van de kringloopwinkel Habbekrats uit De Lier. Wij zijn hier heel blij mee en willen deze donatie aanwenden voor de aankoop van inventaris voor de gemeenschappelijke ruimte in de toekomstige woning. Wij wensen alle vrijwilligers succes met hun mooie werk en willen ze heel hartelijk danken. Wij hopen in de toekomst nog eens een beroep te mogen doen op de Habbekrats.


Schaapjes tellen.....


Schaapjes tellen…. door Annemiek Verroen

Tijdens de volgende contactmiddag op 30 november mogen we Lex Thoen ontvangen. Hij komt ons vertellen over de actie die hij wil gaan ondernemen waarvan de opbrengst ten goede komt voor Stichting VEME. Lex zal met een groep van ongeveer 50 personen op pad gaan met zijn schaapskudde. Nadat hij zijn praatje bij ons gehouden heeft, zal een groepje ouders samen met hem het plan verder uit gaan werken zodat er volgend jaar mei, wanneer de lammetjes geboren zijn en de temperaturen weer wat vriendelijker, de actie ten uitvoer gebracht kan worden. Lex, tof dat je deze actie samen met ons wilt opzetten.
Van het bestuur

Wij zijn blij u onze tweede nieuwsbrief toe te zenden. Met deze nieuwsbrief houdt Stichting VEME (Voor Elkaar Met Elkaar) u ieder kwartaal op de hoogte van de ontwikkelingen binnen en rond onze stichting.

Geduld is een schone zaak…toch komen we steeds een stukje verder. Op dit moment wordt er op bestuurlijk niveau overleg gepleegd tussen de gemeente en wonen Wateringen. Er zijn inmiddels een aantal varianten voorgelegd aan wethouder Vreugdenhil en wethouder Snijders over het her ontwikkelen van de Aloysius school. Voor één variant wordt er nu door wonen Wateringen een doorberekening gemaakt die op 6 november is besproken met de genoemde wethouders. Wij als ouders hopen dat de uitkomsten van dit overleg meer duidelijkheid zal geven en er verdere stappen ondernomen kunnen worden om zo weer een beetje dichter te komen bij onze droom een mooi woonhuis te realiseren voor onze kinderen.

Schenking Theebukkers de Lier

Theebukkers steunen Stichting VEME door Willem Scheffers

Voor de laatste voorstelling van AU op 29 september werden we verrast door een cheque van € 750,- die Ed Schram namens carnavalsvereniging De Theebukkers aanbood aan Stichting VEME.

De Theebukkers uit De Lier steunen elk jaar een goed doel en wij zijn erg blij dat Stichting VEME dit jaar de gelukkige ontvanger van de cheque mocht zijn.


Loop mee met De Bonte Haas Loop

Loop mee met De Bonte Haas Loop voor VEME! door Marie-Anne Zwinkels

Op zondag 15 december en zondag 12 januari a.s. vindt de Bonte Haas Loop plaats. Als goed doel voor de gehele opbrengst is dit jaar gekozen voor Stichting VEME. Meelopen betekent dus geld voor ons wooninitiatief! De Bonte Haas Loop is een wandel- en hardloopevenement vanaf Eetcafé De Bonte Haas, Dorpskade 79 in Wateringen. Op beide dagen kun je 5 of 10 kilometer wandelen óf 5 of 10 kilometer hardlopen. De start van de hardloopwedstrijd is om 10.00 uur. Wandelaars kunnen starten tussen 9.00 en 10.00 uur. Meer informatie over de Bonte Haas Loop kun je vinden op www.bontehaasloop.nl. Loop allemaal gezellig mee op zondag 15 december en/of zondag 12 januari!