NIEUWS

Collecte Handicapnl

Handicap.nl collecte door Gerda van Heijningen

HANDICAP.NL, de nieuwe naam van Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds, is dé organisatie die mensen met een handicap in Nederland helpt sterker te staan en zorgt dat zij eerlijke kansen krijgen!

Veel ouders, vrienden, buren, kanjers van collectanten en familie liepen mee met de collecteweek van 23 September in Monster

In de regen en met een nat pak bleven wij vol overgave ons verhaal over Stichting VEME vertellen.

Met elkaar hebben wij in Monster het fantastische bedrag van € 2.269,44 kunnen ophalen. Het mooie van handicap.nl is dat wij de helft van de opbrengst (€ 1134,72 dus) mogen houden voor de Stichting VEME. Bovendien krijgen wij 25% van de opbrengst in Naaldwijk ter waarde van € 791,00. Daarmee komt dus een totaalbedrag van € 1925,72 ten gunste van ons mooie wooninitiatief.

Wil je volgend jaar ook helpen met collecteren? Geef je dan op bij Gerda van Heijningen (Wijkhoofd Monster) bereikbaar op +31630270545.

Schaapjes tellen.....


Schaapjes tellen…. door Annemiek Verroen

Tijdens de volgende contactmiddag op 30 november mogen we Lex Thoen ontvangen. Hij komt ons vertellen over de actie die hij wil gaan ondernemen waarvan de opbrengst ten goede komt voor Stichting VEME. Lex zal met een groep van ongeveer 50 personen op pad gaan met zijn schaapskudde. Nadat hij zijn praatje bij ons gehouden heeft, zal een groepje ouders samen met hem het plan verder uit gaan werken zodat er volgend jaar mei, wanneer de lammetjes geboren zijn en de temperaturen weer wat vriendelijker, de actie ten uitvoer gebracht kan worden. Lex, tof dat je deze actie samen met ons wilt opzetten.
Openingstoernooi Tennisvereniging 't Loo

Openingstoernooi Tennisvereniging ’t Loo door Wim Hanemaaijer

De broers en zus van Paul Hanemaaijer, bewoner van de Stichting VEME, willen op 28 maart 2020 de opening van het tennisseizoen van tennisvereniging ’t Loo organiseren. Er worden kaarten verkocht aan leden en introducees om deel te nemen aan het toernooi, nuttigen van een koud- en warm buffet en later op de avond genieten van een spetterend feest met dj’s die de avond vermaken. De totale baten van zowel de verkoop van de kaarten als de barverkoop wordt gedoneerd aan onze Stichting VEME. De organisatoren willen graag de opbrengst besteden aan buitenspelmateriaal en tuinmeubels. We hopen dat het een mooi feest mag worden en lekker wat duiten op mag leveren.


Van het bestuur

Het mooiste nieuws in deze nieuwsbrief is wel dat dit de eerste nieuwsbrief is vanuit onze stichting Voor elkaar met elkaar en dat wij na deze nieuwsbrief u 1 maal per kwartaal op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen binnen onze stichting.

Stukje geschiedenis

Onze stichting die in mei 2018 is opgericht en als doel heeft een kleinschalig, levensloopbestendig woonhuis in het Westland te realiseren voor kinderen/jong volwassenen met een verstandelijke en evt. andere beperking. Onze kinderen.

In maart 2018 heeft de gemeente Westland en Wonen Wateringen een intentieovereenkomst getekend waarmee een start gemaakt wordt met een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de Aloysiusschool in Monster. Gekeken wordt naar de mogelijkheid hier levensloopbestendige zorgwoningen in te realiseren voor onze doelgroep. Onze wooninitiatief zal bestaan uit twee groepen van 6 kinderen.

Waar staan we nu?

Wij als stichting hebben er alle vertrouwen in dat dit haalbaarheidsonderzoek tot een positief besluit zal komen en we hopen daar na de vakantie periode meer over te horen.

Binnen onze stichting zijn we gestart met contactmiddagen waar er nu 4 van zijn geweest. Deze middagen zijn voor de kinderen bedoeld om in contact te komen met elkaar tijdens een gezellige/creatieve activiteit en een band op te bouwen. Ouders buigen zich over het werk dat voor hun ligt en verdelen de taken zoals het bedenken van acties. Een aantal acties worden al benoemd in deze nieuwsbrief.

Wij hopen dat u met ons mee gaat op reis om dit mooie doel tot een goed einde te brengen.

Bonte Haas loop

Bonte haas loop zet zich in voor VEME

Jaarlijks organiseert een van de hardloopgroepen van de Westlandse atletiekvereniging Olympus’70 zowel in december als in januari een hardloop- en wandelevenement: De bonte haas loop. Opbrengst van deze twee loopjes gaat altijd naar een goed doel en de laatste jaren is dat steeds een Westlands doel geweest. De tante van Nienke, een van de initiatiefnemers van de Bonte haas loop, heeft voor komend jaar Stichting VEME voorgesteld als goed doel. Na een enthousiasmerende presentatie van Martin (de vader van Nienke) voor de leden van de hardloopgroep, was snel besloten dat er inderdaad gelopen gaat worden voor Stichting VEME!

In de aanloop naar de Bonte haas loop verkoopt café De Bonte Haas, startlocatie voor de loopjes, een half jaar lang ‘charity water’. De opbrengst van de karaffen water schenken zij in navolging van de Bonte haas loop ook aan Stichting VEME en dit bedrag wordt opgeteld bij het eindbedrag van de Bonte haas loop in januari 2020 aan Stichting VEME overhandigd.

Meer informatie over de Bonte haas loop kun je vinden op www.bontehaasloop.nl. Loop allemaal gezellig mee op zondag 15 december en/of zondag 12 januari!