NIEUWS

Opbrengst collecte HandicapNLIn de week van 24 t/m 29 september hebben wij met een grote groep mensen mogen collecteren voor HandicapnNL. Dit heeft geresulteerd in een mooie opbrengst van € 1814,45 voor stichting Voor elkaar Met elkaar. Binnenkort mag stichting VEME een cheque in ontvangst nemen van HandicapNL. Wij willen alle lopers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. TOP

Collecte HandicapNL

Om een mooi huis te realiseren ten behoeve van onze kinderen met een meervoudige beperking is heel veel nodig. Een van deze benodigdheden is geld voor het inrichten van ons huis. HandicapNL geeft ons de kans om geld in te zamelen. Daar zijn we erg blij mee.

In de week van 24 t/m 29 september gaan wij voor HandicapNL collecteren in Monster. De helft van de opbrengst hiervan gaat naar stichting VEME, hoe mooi is dat!

Wij halen de schoenen alvast uit het vet.

Zou u ook een steentje willen bijdragen aan onze droom en mee willen lopen in de week van 24 t/m 29 september, mail dan naar stichtingveme@gmail.com! Wij gaan voor een mooie opbrengst.

NIEUWE AANMELDINGEN

Na de presentatie op 17 mei 2018 hebben zich drie nieuwe ouder echtparen bij ons aangemeld. Inmiddels zijn de oudergesprekken geweest die fijn en gezellig verlopen zijn.

Zondag 26 augustus hebben we met elkaar een gezellige middag beleefd. Onder het genot van een lekker kop koffie met eigen gemaakte appeltaart was het fijn om met elkaar te babbelen en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. De kinderen zitten op hun tablet en snoepen van het lekkers mee. Ook de uitslagen van Feynoord worden nauwlettend in de gaten gehouden want het favoriete clubje van Glenn moet natuurlijk wel winnen.

In november zullen er gesprekken plaats vinden tussen de ouders en een medewerker van Ipse de Bruggen en wordt er op een proffesionele manier gekeken of er bij onze kinderen een goede match is.

CONTACT MET GEMEENTE WESTLAND

In september zijn we op uitnodiging van Wonen Wateringen samen met de gemeente rondt de tafel gaan zitten voor een eerste kennismakingsgesprek. We hopen dan te horen hoever BOEi gevorderd is met het onderzoeken naar de bouwtechnische geschiktheid van de Aloysiusschool in Monster.

BOEi is een maatschappelijke onderneming met een passie voor het restaureren en herbestemmen van erfgoed.

Ook zullen we dan kennismaken met een andere doelgroep die zich heeft aangemeld bij Wonen Wateringen, die ook zoeken naar huisvesting voor hun kinderen.  

ACTIE PEUT!

Stichting VEME is actief bezig met de verschillende stappen in de realisatie van een kleinschalig woonproject voor mensen met een verstandelijke en eventueel andere beperking in de gemeente Westland. Een van deze stappen is geld inzamelen om in de toekomst de gezamenlijke ruimtes van het wooninitiatief in te kunnen richten en gezellig te maken.

Tankstation Peut (Kruisbroekweg 3, Naaldwijk) biedt ons de mogelijkheid om mee te doen aan een mooie actie. Wanneer u tankt bij Peut kunt u per getankte liter, 1 eurocent doneren aan een goed doel. Dit doet u door bij de kassa op de tablet een keuze te maken uit de goede doelen. Sinds vorige week staat Stichting Voor Elkaar Met Elkaar ook op de lijst van goede doelen (onder het kopje 'overig'). Wilt u ons steunen? Ga dan tanken bij Peut en schenk aan Stichting Voor Elkaar Met Elkaar! Wij zijn u dankbaar.