NIEUWS

Eerste contactmiddag


Zaterdag 23 februari was de eerste contactmiddag voor ouders en kinderen van stichting Voor elkaar met elkaar. Ouders en kinderen verzamelde zich om twee uur op dagcentrum Woutershof in Monster. Terwijl de ouders druk in gesprek zijn gegaan en het werk binnen de groep verdeeld werd, deden de kinderen hun uiterste best een taart te versieren voor de gezamenlijke borrel. Deze werd gehouden na het ondertekenen van de inschrijfformulieren in een zonovergoten tuin. Het was een heerlijke middag.

We kijken al uit naar de volgende bijeenkomst op 30 maart.

Screening


De kop is eraf. Vandaag is het eerste gesprek geweest voor de screening. Aan hand van een vragenlijst die eerder door de ouders is ingevuld wordt het gesprek gevoerd en krijgt de zorgaanbieder een beeld van de toekomstige bewoner. Super belangrijk om hier goed naar te kijken want met elkaar moeten de bewoners straks hun nieuwe huis als een warm en veilig "Thuis" gaan ervaren. Ook zullen in de nabije toekomst contactmiddagen georganiseert worden waarin de kinderen gezamenlijk onder begeleiding van een medewerker van Ipse en enkele PGBers een gezellige activiteit zullen ondernemen en de ouders de koppen bij elkaar zullen steken om e.e.a. door te spreken.


Opbrengst collecte HandicapNLIn de week van 24 t/m 29 september hebben wij met een grote groep mensen mogen collecteren voor HandicapnNL. Dit heeft geresulteerd in een mooie opbrengst van € 1814,45 voor stichting Voor elkaar Met elkaar. Binnenkort mag stichting VEME een cheque in ontvangst nemen van HandicapNL. Wij willen alle lopers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. TOP

Bijdrage NSGK

Stichting Voor elkaar Met elkaar heeft het mooie bedrag van € 2500,00 mogen ontvangen van de NSGK voor het inrichten van de gezamenlijke woonruimtes in het toekomstige woonhuis van onze kinderen. Mede door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt ons ouderinitiatief tot een mooi woonproject te realiseren.

Collecte HandicapNL

Om een mooi huis te realiseren ten behoeve van onze kinderen met een meervoudige beperking is heel veel nodig. Een van deze benodigdheden is geld voor het inrichten van ons huis. HandicapNL geeft ons de kans om geld in te zamelen. Daar zijn we erg blij mee.

In de week van 24 t/m 29 september gaan wij voor HandicapNL collecteren in Monster. De helft van de opbrengst hiervan gaat naar stichting VEME, hoe mooi is dat!

Wij halen de schoenen alvast uit het vet.

Zou u ook een steentje willen bijdragen aan onze droom en mee willen lopen in de week van 24 t/m 29 september, mail dan naar stichtingveme@gmail.com! Wij gaan voor een mooie opbrengst.