INSCHRIJFPROCEDURE

Om 12 bewoners samen te brengen, zoeken we in onze eigen netwerk en werken we samen met zorgaanbieder Ipse de Bruggen. Voor potentiële bewoners is de eerste stap om het vragenformulier van de stichting in te vullen. Daarna volgt een oudergesprek met het bestuur van stichting VEME. Indien dit gesprek van beide kanten goed bevalt, volgt er een professionele screening (door de ouders te betalen uit het PGB bij de start van het wooninitiatief) door Ipse de Brugge op gedrag, zorg behoefte, ZZP indicatie, etc.. Op basis van de uitslag van de screening wordt door Ipse de Brugge bepaald of de potentiële bewoner aansluit bij de zorg-mogelijkheden van VEME en bij de andere bewoners. Bij gelijke geschiktheid, gaat plaatsing op volgorde van aanmelding.

Indien u interesse heeft, kunt u door middel van het invullen van de algemene vragenlijst, een aanmelding doen bij stichting VEME. U kunt deze vragenlijst opsturen naar stichtingveme@gmail.com Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via dit e-mailadres of kunt u bellen naar 06 48246291.

Download hier het aanmeldformulier