NIEUWS

Van het Bestuur, mei 2022

Nu de coronaperikelen vooralsnog achter ons liggen, pakken we de draad weer stevig op. We hebben inmiddels ons projectplan een update gegeven en richten ons hierin op de mogelijke planning van ons wooninitiatief voor de komende jaren. Ook de projectorganisatie is onder de loep genomen. Zo zijn er 5 werkgroepen opgestart om nadere uitwerking te geven aan het woonproject, de zorgorganisatie, communicatie, fondsenwerving en de organisatie van contactmiddagen. Het voelt goed om elkaar weer te kunnen zien en met elkaar aan de slag te gaan.


Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn zullen we de sleutelspelers binnen de gemeentelijke politiek binnenkort bijpraten over ons initiatief en de urgentie onder de aandacht brengen. Door juridische kwesties ligt het proces al enige tijd nagenoeg stil bij de Gemeente en Wonen Wateringen. Natuurlijk hebben we hier te maken met een complex proces maar de prioriteit om de Aloysiusschool en het terrein te herontwikkelen vraagt om meer urgentie, daadkracht en samenwerking met alle partijen inclusief de buurt.

Met de deelnemers aan het wooninitiatief gaat het goed. Op 19 februari waren we nog genoodzaakt om via sociaal media de contactmiddag te organiseren maar 2 april konden de deelnemers elkaar weer persoonlijk treffen op Woutershof en hebben zij een heerlijke middag gehad. Ook werd deze dag het geactualiseerde projectplan aan de ouders gepresenteerd.

Voor de rest van het jaar zullen we ons richten op de samenwerking met de Gemeente en Wonen Wateringen om de bouwplannen verder te concretiseren en prioriteit te geven aan de bouw van ons huis. Daarnaast zal er begin juli een activiteitenkalender worden gepresenteerd om in de 2e helft van 2022 en in 2023 fondsen te werven voor de inrichting van het huis. Ook zal op basis van de zorgbehoefte van de deelnemers overleg worden gestart met Ipse de Bruggen om de zorgorganisatie in concept in kaart te brengen. Met verschillende instanties zal contact worden gelegd om de werving van bewoners onder de aandacht te brengen en nader vorm te geven. Voor de communicatie zal een geactualiseerd communicatieplan worden gemaakt waarin het gebruik van de website en sociale media een belangrijke rol zullen krijgen. We ronden het 1e half jaar af met een contactmiddag op zaterdag 2 juli. Genoeg te doen dus….

Annemiek Verroen, voorzitter