NIEUWS

Werkgroep Fondsenwerving


De werkgroep is in de nieuwe samenstelling (Idris, Wanda en Pieter) op 22 april 2022 bij elkaar gekomen en heeft afspraken gemaakt over de nadere invulling van het fondsenwervingsplan. Voor overdracht van al eerder gestarte initiatieven was Annemiek aanwezig.

Er zal een agenda worden gemaakt voor concrete fondsenwervingsactiviteiten in 2022 en 2023. Het gaat hierbij om o.a. collectes en lokale initiatieven om geld in te zamelen. Daarnaast zal een opzet worden gemaakt voor het benaderen van de grotere fondsen. Die zullen benaderd worden zodra projecten in de tijd concreter worden. Op de website zal een doneerbutton/QR code worden geplaatst en zal een pagina over donaties worden toegevoegd met daarbij ook de formulieren die benodigd zijn voor aftrekbare giften bij de belastingdienst. Op 2 juli zal de aanpak gedeeld worden met de ouders tijdens de contactmiddag.