NIEUWS

Projectplan VEME geactualiseerdHet bestuur heeft een geactualiseerd projectplan vastgesteld. Het plan is op 2 april 2022, tijdens de contactmiddag, gedeeld met de ouders. Naast missie, visie en financiƫle aspecten is vooral stilgestaan bij de organisatie en de opzet van de werkgroepen. Inzet is de projectorganisatie concreter in te richten en stappen te gaan zetten om het project in een volgende fase te brengen. Er is nog veel werk te doen en via een aantal werkgroepen zullen woonvisie, zorgvisie, fondsenwering en communicatie/PR nader worden uitgewerkt. Ook zal er door het bestuur in de komende maanden gewerkt worden aan het concretiseren van de samenwerking met Wonen Wateringen en met de Gemeente Westland. Een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouders in de gemeente Westland zal, zodra de samenstelling van het college van B&W bekend is, worden ingepland.