NIEUWS

Van het bestuur

Beste mensen,


We laten 2021 achter ons en zijn blij dat we allen de drempel van het nieuwe jaar weer over zijn. De eerste maand van het jaar 2022 is alweer een feit en wij zijn blij u onze eerste nieuwsbrief van dit jaar te mogen sturen.

Ook 2021 werd gekenmerkt door corona waardoor er flink rekening gehouden moest worden met samenkomen en het organiseren van acties. Waar mogelijk en verantwoord hebben we de contactmiddagen door laten gaan en ook hebben we elkaar een aantal maal via de digitale weg gesproken. Altijd fijn om elkaar te treffen.

Met het vertrek van Paul en de komst van Anna is het bewonersaantal op 8 blijven staan. Bij aanvang van het woonhuis zullen 12 kinderen onderdak krijgen in hun nieuwe ‘thuis’. Het komend jaar zullen wij aandacht besteden aan het ontvangen van nieuwe kinderen en hun ouders om de club compleet te krijgen. Ook het opzetten van acties en het aanschrijven van fondsen en bedrijven om dit project tot een succes te maken zal onze aandacht krijgen. Kinderen en ouders zullen weer collecte lopen voor Handicapnl en de NSGK waarmee er altijd weer een mooi bedrag opgehaald wordt. Er ligt werk op ons te wachten in 2022. Wij gaan de schouders er weer onder zetten, we hebben er zin in.

Veel leesplezier