NIEUWS

Hoe staat het nu met de Aloysiusschool?

Deze vraag krijg ik regelmatig. En de lezers van deze nieuwsbrief vragen zich dat waarschijnlijk ook af.

Woningcorporatie Wonen Wateringen en de gemeente hebben in eerste instantie onderzocht of een herbestemming van de Aloysisusschool mogelijk is. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het erg duur wordt om dit gebouw weer aan alle moderne eisen te laten voldoen. Ook ontstaan er dan veel onrendabele vierkante meters, die moeilijk in de huur te verrekenen zijn. Uiteindelijk is de gemeenteraad akkoord gegaan met de sloop van het gebouw.

Stichting VEME heeft geen voorkeur voor sloop of verbouwen van de school. Ons doel is een mooi en functioneel gebouw waar onze kinderen jaren kunnen wonen en een thuis hebben. Een historisch gebouw is leuk, maar een nieuw gebouw is makkelijker om naar onze wensen in te richten.

Dit hele voortraject heeft helaas veel tijd gekost. Het bestuur van VEME werd er wel eens moedeloos van. De afgelopen maand hebben we echter gesprekken gehad met de gemeente en met Wonen Wateringen waarin we hebben gemerkt dat er toch weer wat stappen in de goede richting zijn gezet.

Er is een plan in grove lijnen gemaakt met daarin de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Aloysius school en de nieuwbouw voor onze stichting. De gemeente en de woningcorporatie hebben dit plan met elkaar doorgesproken en willen daarmee door. De gemeente heeft mankracht en geld vrij gemaakt om dit plan uit te werken en voor goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

We hopen dat woningcorporatie Wonen Wateringen en de gemeente er dit jaar nog met elkaar uit komen. Daarna zullen volgende stappen volgen om het project te realiseren.

Er is nog een lange weg te gaan voordat ons project af is. Ik hoop jullie in de volgende nieuwsbrief daarover veel meer te melden.

Martin Zwinkels (Commissie Wonen)