NIEUWS

Screening

De kop is eraf. Vandaag is het eerste gesprek geweest voor de screening. Aan hand van een vragenlijst die eerder door de ouders is ingevuld wordt het gesprek gevoerd en krijgt de zorgaanbieder een beeld van de toekomstige bewoner. Super belangrijk om hier goed naar te kijken want met elkaar moeten de bewoners straks hun nieuwe huis als een warm en veilig "Thuis" gaan ervaren. Ook zullen in de nabije toekomst contactmiddagen georganiseert worden waarin de kinderen gezamenlijk onder begeleiding van een medewerker van Ipse en enkele PGBers een gezellige activiteit zullen ondernemen en de ouders de koppen bij elkaar zullen steken om e.e.a. door te spreken.