DE DOELGROEP

De kinderen die in het wooninitiatief komen wonen zijn 12 tot 16 (jong) volwassenen, met een verstandelijke en eventueel andere beperking. Zij hebben een stabiele, veilige en prikkelbegrijpelijke omgeving nodig, waar begeleiders structuur, zorg en aandacht geven. Zij zijn individuen en geven hun eigen leven vorm.

Onze kinderen hebben 24 uur zorg nodig. Overdag zal er zorg en begeleiding zijn indien nodig en in de nacht is er een nachtdienst aanwezig. Om deel te nemen aan dit wooninitiatief is er een indicatie PGB wonen en zorg, met een zorg-zwaarte pakket 4 tot en met 8 nodig. Uit de aanmeldingen zullen twee groepen gevormd worden. Elke groep heeft bij aanvang niet meer dan twee rolstoel gebonden bewoners. Het spreekt voor zich dat de bewoners een positieve invloed op elkaar hebben en zich veilig zullen voelen in hun eigen "Thuis".

We streven ernaar om in ons huis een gemengde samenstelling van bewoners te hebben, zowel qua beperking als geslacht, functioneringsniveau, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, afkomst of huidskleur.