De woning

Onze woning is gepland op de locatie van de voormalige Aloysiusschool in Monster. De ligging is in een karakteristieke woonwijk, tussen de burgemeester Kampschoerstraat en Rembrandtstraat. Het winkelcentrum van Monster ligt op loopafstand.

Onze woning zal gaan bestaan uit maximaal 14 appartementen met 2 gemeenschappelijke woonkamers die verbonden zijn met een gemeenschappelijke keuken. Ook komen er in de woning voorzieningen zoals een MIVA-badruimte met tillift, domotica om o.a. verlichting en signaleringssystemen te bedienen en zal rekening gehouden worden met rolstoelgebruik.

In het 1e half jaar van 2023 zijn besluiten genomen door de Woningbouwvereniging Wonen Wateringen over de financiering van het project. Na deze besluiten is het plan voorgelged aan het College van B&W van de gemente Westland. In juni 2023 is door het College van B&W een besluit genomen om het plan op basis van het voorstel van Wonen Wateringen uit te gaan voeren. Op 4 juli is de buurt geïnformeerd over de plannen en is de inspraakprocedure van start gegaan. Vervolgstappen zijn nu: verder overleg met de buurt, aanpassen van het bestemmingsplan met inzage voor eind 2023, nader uitwerken van het ontwerp, voorbereiden en indienen omgevingsvergunning en voorbereidingen voor bouw. De verwachting is dat in de loop van 2024 de besluiten over bestemmingsplan en omgevingsvergunning kunnen worden genomen en dat daarna met de bouw kan worden gestart. Het doel is om eind 2025 het gebouw te kunnen opleveren.

In het ontwerp dat nu is overeengekomen zal de bestaande school worden heringericht voor zorgappartementen voor bewoners met Autisme die begeleid worden naar zelfstandig wonen. Op de locatie van de voormalige Gymzaal zal een appartementengebouw komen met op de begane grond en 1e verdieping de appartementen voor VEME inclusief gemeenschappelijke ruimten op de begane grond en en tuin. Op de tweede en derde verdieping komen een aantal seniorenwoningen met een eigen ingang op de begane grond. Onder het gebouw komt een parkeerkelder om verdere parkeerdruk op de openbareweg te voorkomen.