BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan hen kunnen wel vergoedingen voor in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten worden uitgekeerd. Aan alle bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.