ANBI-STATUS


Stichting Voor elkaar met elkaar heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze Instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er bestaan regelingen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggaveregeling voor de energiebelasting. Dit is dus gunstig voor instellingen en bedrijven die een donatie willen doen aan onze Stichting.